Roztańczona Paczka

Do grupy  „Roztańczona Paczka” należą dzieci z klas IV – VI

Zajęcia są prowadzone  przez instruktora tańca Magdalenę Skibę.

Wtorek godz. 17:00 – 18:30

Sobota godz.  12:00 – 13:30