Konkurs na „Projekt Kartki Wielkanocnej”

Jeśli posiadasz nieprzeciętne zdolności plastyczne, albo po prostu masz pomysł na wyjątkową kartkę wielkanocną i chcesz powalczyć o cenne nagrody, zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na „Projekt Kartki Wielkanocnej” organizowanym przez Burmistrza Gminy Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły średnie i dorośli.

Jedna osoba może przesłać tylko jeden projekt kartki wykonanej przy pomocy następujących technik: ołówek, kredki, flamastry, farby plakatowe, akwarelowe, akrylowe, olejne, grafika komputerowa, w formacie A4 lub A5. Na kartce nie należy umieszczać elementów wypukłych i brokatu.

Aby wziąć udział w Konkursie należy także: wypełnić załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierający kartę zgłoszeniową oraz załącznik nr 2 – zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty można znaleźć poniżej i dołączyć do zgłoszenia w formie fotografii, w postaci zeskanowanego dokumentu lub dostarczyć uzupełnione wydruki wraz z pracą do siedziby organizatora.

Nagrody zostaną przyznane za miejsca I-III w każdej z kategorii wiekowych. Jury konkursu może też przyznać wyróżnienia. Możemy zapewnić, że każdy uczestnik otrzyma upominek oraz dyplom, potwierdzający jego udział w Konkursie.

Zdjęcia wykonanych prac, w jak najlepszej jakości lub ich skany, należy wysyłać na adres e-mail: promocja@jedlicze.pl w terminie: 04.02.2021 r. – 24.02.2021 r. Należy pamiętać, że fotografie zamazane i niewyraźne, nie będą brane pod uwagę. Prace i uzupełnione dokumenty można także dostarczyć do Urzędu Gminy Jedlicze (ul. Rynek 6) lub do Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Tokarskich 22).

Zwycięzcy wyłonieni zostaną do dnia 26.02.2021 r. a ich lista będzie opublikowana na stronach internetowych www.jedlicze.pl oraz www.gok.jedlicze.pl. Osoby, które zajmą miejsca I-III oraz otrzymają wyróżnienia zobowiązane są do dostarczenia prac w oryginale do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jedlicze do dnia 03.03.2021 r. Spośród nich wybierzemy jedną, która zostanie umieszczona na kartce wysyłanej wraz z oficjalnymi życzeniami świątecznymi Burmistrza Gminy Jedlicze.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Regulamin 1
Regulamin 2