Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu

gokGminny Ośrodek Kultury w Jedliczu prowadzi wiele form działalności kulturalnej. Poprzez recitale i koncerty znanych artystów i zespołów muzycznych, imprezy okolicznościowe, imprezy cykliczne, uroczystości związane z obchodami świąt państwowych przez konkursy i zabawy dla dzieci, koncerty dla młodzieży, po imprezy tematyczne nawiązujące do tradycji ludowych regionu. Realizując swoje zadania statutowe współpracujemy z przedszkolami i szkołami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, kołami gospodyń, radami sołeckimi, ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na terenie Gminy Jedlicze.

Imprezy oraz stałe zajęcia taneczne, plastyczne oraz inne formy spędzania wolnego czasu od lat cieszą się niezwykłą popularnością wśród mieszkańców. Z roku na rok przybywa chętnych osób chcących wziąć w nich udział.

Stałe zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury:

Zajęcia taneczne: młodzieżowych i dziecięcych grup tanecznych prowadzonych przez instruktora tańca Magdalenę Skibę. W miejsce jednego zespołu tanecznego od 2006 roku działają trzy grupy: Biedroneczki, Roztańczona Paczka, Szasse.

Zajęcia plastyczne: malowanie na szkle dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone pod fachowym okiem instruktora plastyki Zofii Kędzierskiej.

Zajęcia muzyczne: przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu działają od 2013 roku Ognisko Muzyczne oraz Szkółka Wokalne. Zajęcia prowadzone przez instruktorów Jana Radonia oraz Waldemara Moskala rozwijają muzykalność dzieci i młodzieży oraz podstawowe zdolności muzyczne.

Zajęcia teatralne: podczas zajęć uczestnicy uczą się improwizacji scenicznej, wykorzystując nieodkryte pokłady swojego potencjału twórczego. Zajęcia prowadzi Anna Romańczuk- Polańska.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu- Zygmunt Jerzyk

Pracownicy:

Instruktor do spraw plastyki – Zofia Kędzierska
Instruktor tańca – Magdalena Skiba
Instruktor muzyki- Jan Radoń

Specjalista do spraw organizacji imprez – Grzegorz Kuk
Specjalista do spraw kulturalno-muzealnych – Katarzyna Kubal

 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury – PDF

Uchwała nr XXXVII 271 2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Cennik obowiązujący w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu

Cennik obowiązujący w Domu Ludowym w Jaszczwi

Uchwała nr VI_55_2019 Statut GOK 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
strona 1 
strona 2
strona 3