Zapytanie ofertowe- zabezpieczenie medyczne imprezy masowej Dni Jedlicza 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Obsługa medyczna „Dni Jedlicza 2019”
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu organizuje w dniach 6- 7 lipca 2019 r. imprezę masową
Pn. „DNI JEDLICZA 2019”

Impreza odbędzie się na placu targowym w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza 7
Czas trwania imprezy:
sobota 6 lipca – od 17.00 do 4.00 w nocy (11 godzin)
niedziela 7 lipca – od 17.00 do 1.00 w nocy (8 godzin)

W związku z tym proszę o przesłanie oferty na zabezpieczenie medyczne w/w imprezy masowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. poz. 181).
Przewidywana liczba uczestników – 2500 osób

Oferty prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz.15.00 pisemnie lub drogą mailową.
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
Ul. Tokarskich 22
38-460 Jedlicze
email: gok@jedlicze.pl
Tel. 134352081

Z poważaniem:
Zygmunt Jerzyk
Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu