Zapytanie ofertowe- zabezpieczenie medyczne imprezy masowej Dni Jedlicza 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu organizuje w dniach 8 – 9 lipca 2017 imprezę masową – Dni Jedlicza.

Impreza odbędzie się na placu przy stadionie sportowym przy ul. M. Konopnickiej 1 w Jedliczu.

Czas trwania imprezy:

sobota 8 lipca – od 17.00 do 4.00 w nocy (11 godzin)

niedziela 9 lipca – od 16.00 do  w 3.00 nocy (11 godzin)

W związku z tym prosimy o przesłanie oferty na zabezpieczenie medyczne

w/w imprezy masowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6

lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia

pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. poz. 181).

Przewidywana liczba uczestników – od 2500 do 3000 osób.

Prosimy o odpowiedź do 28 kwietnia 2017 r. do końca dnia.

email: gok@jedlicze.pl
adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
ul. Tokarskich22
38-460 Jedlicze