Zapytanie ofertowe- ochrona imprezy masowej Dni Jedlicza 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
OCHRONA I ZABEZPIECZENIE „DNI JEDLICZA 2019”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu organizuje w ramach Dni Jedlicza 2019 imprezę masową w dniach 6-7 lipca 2019 r. na terenie placu targowego przy ul. Sienkiewicza 7 w Jedliczu.
Przewidywana liczba osób na imprezie to 2500.

W związku z tym proszę o przesłanie oferty na stawkę za jedną roboczogodzinę pracy licencjonowanego pracownika ochrony fizycznej.

1. Planowany czas imprezy: sobota 6 lipca 2019 r. – godz. 17.00 do 04.00 w nocy (11 godz.)
niedziela 7 lipca 2019 r. – godz. 17.00 do 1.00 (8 godz.)
2. Szczegółowe ustalenia dotyczące ilość i czasu pracy pracowników ochrony po wyłonieniu oferenta.
3. Przy wyborze oferenta będzie decydowała cena netto świadczonej usługi oraz potwierdzone doświadczenie w zabezpieczeniu imprez masowych.

Od wyłonionego oferenta oczekiwać będziemy sporządzenia następujących dokumentów:
1. Instrukcja ochrony imprezy masowej,
2. Instrukcja postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Oferty prosimy przesyłać do 1 kwietnia 2019 r. do końca dnia roboczego do godz. 15.00 w formie
tradycyjnej lub mailowo:
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
Ul. Tokarskich 22
38-460 Jedlicze
email: gok@jedlicze.pl

Z poważaniem:
Zygmunt Jerzyk
Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu