Zapytanie ofertowe- obsługa gastronomiczna Dni Jedlicza 2019

Dyrektor GOK w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul.Tokarskich 22
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:

zapewnienie obsługi gastronomicznej i stoisk handlowo-reklamowych dla uczestników imprezy
„DNI JEDLICZA” w dniach 6-7 lipca 2019
na terenie placu targowego w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza 7

 

Oferta dotyczy stoisk gastronomicznych oraz stoisk handlowo- reklamowych.

Stanowisko A
Stoisko gastronomiczne 3×3 m lub wielokrotność
Sprzedaż dań barowych, dań z grilla /wskazana duża różnorodność/, napoje, napoje alkoholowe typu piwo.
Stoiska typu A związane są z konsumpcją „na miejscu” imprezy.
Stoiska gastronomiczne typu A mogą być łączone i stanowić wielokrotność systemu 3×3 m.

Stoisko typu B
Stoisko handlowo- reklamowe 3×3 lub wielokrotność
Sprzedaż różnorodnych artykułów np. wyrobów wędliniarskich, piekarniczych, ciastkarskich, artykułów gospodarstwa domowego.
Sprzedaż artykułów typu popcorn, wata cukrowa, lody, ciastka, wyroby ziemniaczane, gofry.
Stoiska handlowo- reklamowe typu B mogą być łączone i stanowić wielokrotność systemu 3×3 m.

Organizator zapewnia:
1. Plac na postawienie stoisk zgodnie z planem placu imprezy w uzgodnionych przez strony miejscach.
2. Wydzielone dla stoisk gastronomicznych zaplecze sanitarne w postaci toalet przenośnych w wyznaczonym miejscu.
3. Przyłącze prądu w wyznaczonym miejscu.
4. Dostęp do wody w wyznaczonym miejscu.
5. Organizację atrakcyjnego programu artystyczno- sportowo- rekreacyjnego zgodnie z założeniami.
6. Promocję wydarzeń Dni Jedlicza.
7. Całościową ochronę imprezy.
8. Wjazd na teren imprezy i parkowania określonej ilości samochodów oferenta w wyznaczonym miejscu na placu imprezy.
9. Ogrodzenie całego placu imprezy i kontrolę osób wpuszczanych na teren imprezy Dni Jedlicza.

Oczekiwania wobec oferentów – stoisko typu A
1. Przedstawienia w ofercie pełnego asortymentu proponowanego do podawania na stoisku.
2. Stoisko gastronomiczne winno być odpowiednio zagospodarowane:
– odpowiednie zaplecze do prowadzenia sprzedaży – sprzęt do prowadzenia działalności utrzymany
w sposób estetyczny i niezagrażający bezpieczeństwu uczestników imprezy.
3. Stoisko gastronomiczne winno być utrzymywane w porządku, schludności i czystości przez cały czas trwania imprezy, w tym zaleca się wyposażenie w odpowiednią ilość koszy na śmieci oraz stały dozór sanitarny przez odpowiednie służby techniczne oferenta.
4. Oferent będzie zobowiązany do posiadania i okazania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności uwagi na specyfikę jeśli takowe są wymagane
5. Oferent zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych i obowiązków w zakresie żywienia
i podawania żywności zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
6. Oferent zobowiązany będzie do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przyłącza w wyznaczonym miejscu, w tym odpowiedniego kabla /około 150 metrów/ i wtyczek.
7. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia stoiska w godzinach 15.00 – 03.00 w dniu 06.07.2019r. (sobota), w godzinach 15.00 – 24.00 w dniu 07.07.2019 r. (niedziela),
8. Oferent zobowiązany będzie do skoncentrowania prac wymagających transportu, wjazdu ciężkich samochodów itp. do godziny 11.00 każdego dnia imprezy.
9. Oferent nie ma prawa wykorzystywać wyznaczonego placu na inną, niż określoną w umowie działalność, podnajmować palcu innych kontrahentom, stawiać urządzeń typu automaty do gry itp., wyposażać w inny niż przestawiony w ofercie asortyment.

Oczekiwania wobec oferentów – stoisko typu B
1. Przedstawienia w ofercie pełnego asortymentu proponowanego do sprzedaży na stoisku.
2. Stoisko handlowe winno być odpowiednio zagospodarowane:
– odpowiednie zaplecze do prowadzenia sprzedaży – sprzęt do prowadzenia działalności utrzymany
w sposób estetyczny i niezagrażający bezpieczeństwu uczestników imprezy. Stoisko powinno posiadać własne oświetlenie.
3. Stoisko handlowe winno być utrzymywane w porządku, schludności i czystości przez cały czas trwania imprezy.
4. Oferent nie może prowadzić sprzedaży artykułów niedopuszczonych do handlu w Polsce a w przypadku asortymentu wymagającego odpowiednich zezwoleń posiadać aktualne zezwolenie.
5. Oferent nie może prowadzić sprzedaży artykułów, których przeznaczenie lub treść godzi w ogólnie przyjęte wartości moralne bądź uraża godność osobistą uczestników imprezy.
6. Oferent zobowiązany będzie do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przyłącza w wyznaczonym miejscu, w tym odpowiedniego kabla /około 150 metrów/ i wtyczek.
7. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia stoiska w godzinach 15.00 – 03.00 w dniu 06.07.2019r. (sobota), w godzinach 15.00 – 24.00 w dniu 07.07.2019 r. (niedziela).
8. Oferent zobowiązany będzie do skoncentrowania prac wymagających transportu, wjazdu ciężkich samochodów itp. do godziny 11.00 każdego dnia imprezy.
9. Oferent nie ma prawa wykorzystywać wyznaczonego placu na inną niż określoną w umowie działalność, podnajmować palcu innych kontrahentom, stawiać urządzeń typu automaty do gry itp., wyposażać w inny niż przedstawiony w ofercie asortyment.

Oferta winna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta- nr telefonu, adres email .
2. Rodzaj asortymentu – dokładne wyszczególnienie.
3. Proponowany cennik.
4. Opis stoiska – zagospodarowanie, rodzaj zabudowy, ilość miejsc siedzących dla uczestników wykorzystanie parasoli lub namiotów, oświetlenie stoiska.
5. Wielkość stoiska lub ilość stoisk.
6. Deklarowaną kwotę całościową (netto + należny podatek VAT).
7. Inne istotne według oferenta informacje.

Organizator zastrzega sobie możliwość ustawienia swoich stoisk reklamowych.
Organizator oświadcza, iż sprzedaż stoiska na imprezie DNI JEDLICZA jest ograniczoną powyższymi zasadami
i zamkniętą formą współpracy z oferentem. Każde inne działania, takie jak promocja stoiska np. reklama słowna przez konferansjera, ekspozycja materiałów reklamowych oferenta poza wyznaczonym stoiskiem, dystrybucja ulotek czy innych materiałów promocyjnych czy jakichkolwiek innych działań wymaga oddzielnych ustaleń
z Organizatorem.

Dodatkowych informacji udziela:
Pan Zygmunt Jerzyk – Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
tel. kom. 887 888 668  lub 134352081

Oferty prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz.15.00 pisemnie lub drogą mailową.
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
Ul. Tokarskich 22
38-460 Jedlicze
email: gok@jedlicze.pl
Tel. 134352081

Z poważaniem:
Zygmunt Jerzyk
Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu

Dni Jedlicza Program