Zaproszenie do udziału w Kiermaszu Wielkanocnym – KGW

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
zaprasza
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Jedlicze
do udziału (prezentowania i sprzedaży potraw świątecznych) w Kiermaszu Wielkanocnym
w dniu 4 kwietnia 2020 r. (sobota) w godz. 8.00 – 13.00
miejsce: Rynek w Jedliczu (plener)

Podczas kiermaszu prezentowane będą również stoiska z ozdobami świątecznymi wykonanymi przez szkoły.

Zgłoszenia o udziale w kiermaszu prosimy kierować
do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu (13 43 52081)
do dnia 15 marca 2020r.

x Udział w kiermaszu równoczesny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie związanym z przeprowadzeniem kiermaszu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).