Zaproszenie do udziału w Kiermaszu Wielkanocnym

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
zaprasza
Szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Jedlicze
do udziału (prezentowania i sprzedaży ozdób wielkanocnych oraz potraw świątecznych) w Kiermaszu Wielkanocnym
w dniu 13 kwietnia 2019r. (sobota) w godz. 8.00 – 12.00 w sali Urzędu Gminy Jedlicze.

Zgłoszenia o udziale w kiermaszu prosimy kierować
do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu (13 43 52081)
do dnia 8 kwietnia 2019r.

x Udział w kiermaszu równoczesny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie związanym z przeprowadzeniem kiermaszu, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr. 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)