XXVI EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI WSPÓŁCZESNEJ autorstwa Bronisławy Betlej

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w XXVI Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej.

I. ORGANIZATOR:

Burmistrz Gminy Jedlicze, Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

II. CEL KONKURSU:

– upowszechnianie kultury żywego słowa,
– rozbudzanie zainteresowania poezją,
– poszerzenie zainteresowań literaturą spoza kanonu lektur szkolnych
– zapoznanie się z twórczością rodzimych poetów.

III. ORGANIZACJA KONKURSU:

Eliminacje odbędą się w Szkole Ludowej w Żarnowcu, a występ laureatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.

28.10.2020 – Szkoły Podstawowe, kl. VII – VIII godz. 9.00

29.10. 2020 – Szkoły Średnie, kl. I – IV godz. 9.00

30.10.2020 –  Występ laureatów godz. 18.00

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Konkurs obejmuje interpretację jednego dowolnego wiersza.

II. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min./prezentacje indywidualne/.

III. Komisja Konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru,
– kultura słowa,
– interpretacja utworu,
– ogólny wyraz artystyczny.

IV. Dokładnie wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do 15 października 2020 r. na adres:
Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
38 – 460 Jedlicze ul. Tokarskich 22
lub email. gok@jedlicze.pl
tel. 0 –13 43-520 – 81

V. Komisja konkursowa wyłoni I, II i III miejsce oraz przyzna wyróżnienia.

VI. Organizator zastrzega sobie zmiany w organizacji konkursu.
Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOK u – www.gok.jedlicze.pl.

zapraszamy

KARTA ZGŁOSZENIA