XXV EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI WSPÓŁCZESNEJ autorstwa Bronisławy Betlej

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w XXV Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej.

1.ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu, Burmistrz Gminy Jedlicze.

2. PATRONAT HONOROWY:

Podkarpacki Kurator Oświaty,
Związek Literatów Polskich – Oddział Rzeszów.

3. CEL KONKURSU:

– upowszechnianie kultury żywego słowa,
– rozbudzanie zainteresowania poezją,
– poszerzenie zainteresowań literaturą spoza kanonu lektur szkolnych
– zapoznanie się z twórczością rodzimych poetów.

3.ORGANIZACJA KONKURSU:

Eliminacje odbędą się w Szkole Ludowej w Żarnowcu, a rozstrzygnięcie w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu

28.10.2019 – Szkoły Podstawowe, kl. VII – VIII godz. 9.00

29.10. 2019 – Szkoły Ponadpodstawowe, kl. I – IV godz. 9.00

15.11.2019 – Rozstrzygnięcie konkursu, występ laureatów godz. 17.00

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Konkurs obejmuje interpretację jednego dowolnego wiersza.

II. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min./prezentacje indywidualne/.

III. Komisja Konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru,
– kultura słowa,
– interpretacja utworu,
– ogólny wyraz artystyczny.

IV. Dokładnie wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do 20 października 2019 na adres Gminnego Ośrodka Kulturyw Jedliczu
38 – 460 Jedlicze ul. Tokarskich 22
lub email. gok@jedlicze.pl
tel. 0 –13 43-520 – 81

V. Komisja konkursowa wyłoni I, II i III miejsce oraz przyzna wyróżnienia. ZLP O/ Rzeszów ufundował ,,Puchar ZLP” dla zwycięzcy konkursu.

Organizator zastrzega sobie zmiany w organizacji konkursu.

Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOK u – www.gok.jedlicze.pl.

zapraszamy

KARTA ZGŁOSZENIA