XXIV EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI WSPÓŁCZESNEJ autorstwa Bronisławy Betlej

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIV Edycji Konkursu Recytatorskiego
Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej.

1.ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu

2. CEL KONKURSU:

– upowszechnianie kultury żywego słowa
– rozbudzanie zainteresowania poezją
– poszerzenie zainteresowań literaturą spoza kanonu lektur szkolnych
– zapoznanie się z twórczością rodzimych poetów

3.ORGANIZACJA KONKURSU:

Konkurs odbędzie się w Szkole Ludowej w Żarnowcu

30.10.2018 –  kl. VII, VIII  Szkoły Podstawowej oraz kl.III Gimnazjum      godz. 9.00
31.10. 2018 – – kl. I, II, III, IV  Szkoły Ponadgimnazjalne                                godz.9.00

REGULAMIN KONKURSU

I. Konkurs obejmuje interpretację jednego dowolnego wiersza.

II. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min./prezentacje
indywidualne/.

III. Komisja Konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru
– kultura słowa
– interpretacja utworu
– ogólny wyraz artystyczny

IV. Dokładnie wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do
20 października 2018 na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
38 – 460 Jedlicze ul. Tokarskich 22
tel. 0 –13 43-520 – 81, lub e-mailem: gok@jedlicze.pl

V. Komisja konkursowa wyłoni I, II, III, miejsce oraz przyzna wyróżnienia.

Organizator zastrzega sobie zmiany w organizacji konkursu.
Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOKu- www.gok.jedlicze.pl.

ZAPRASZAMY!

karta zgloszenia