XXIII EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI WSPÓŁCZESNEJ autorstwa Bronisławy Betlej

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIII Edycji Konkursu Recytatorskiego
Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej.

1.ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu

2. CEL KONKURSU:

– upowszechnianie kultury żywego słowa
– rozbudzanie zainteresowania poezją
– poszerzenie zainteresowań literaturą spoza kanonu lektur szkolnych
– zapoznanie się z twórczością rodzimych poetów

3.ORGANIZACJA KONKURSU:

Konkurs odbędzie się w Szkole Ludowej w Żarnowcu

24.10.2017 – gimnazjum- kl. II,III                                         godz. 9.00
25.10.2017 – szkoły ponadgimnazjalne- kl.I                      godz. 9.00
26.10. 2017 – szkoły ponadgimnazjalne- kl.II,III,IV        godz.9.00

REGULAMIN KONKURSU

I. Konkurs obejmuje interpretację jednego dowolnego wiersza.

II. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min./prezentacje
indywidualne/.

III. Komisja Konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru
– kultura słowa
– interpretacja utworu
– ogólny wyraz artystyczny

IV. Dokładnie wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do
10 października 2017 na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
38 – 460 Jedlicze ul. Tokarskich 22
tel/ fax 0 –13 43-520 – 81, lub e-mailem: gok@jedlicze.pl

V. Komisja konkursowa wyłoni I, II, III, miejsce oraz przyzna
wyróżnienia.
Nagrody zostaną wręczone 27 października 2017 o godz. 18.00 podczas Koncertu Laureatów.

Organizator zastrzega sobie zmiany w organizacji konkursu.
Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOKu- www.gok.jedlicze.pl.

ZAPRASZAMY!

KARTA ZGŁOSZENIA