XIX EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI WSPÓŁCZESNEJ

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zaprasza uczniów gimnazjów i szkół  średnich do udziału w XIX Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej.

XIX EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POEZJI WSÓŁCZESNEJ AUTORSTWA BRONISŁAWY BETLEJ

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu

zaprasza uczniów gimnazjów i szkół  średnich

 

1.ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu

2. CEL KONKURSU:

–          upowszechnianie kultury żywego słowa

–          rozbudzanie zainteresowania poezją

–          poszerzenie zainteresowań literaturą spoza kanonu lektur szkolnych

–          zapoznanie się z twórczością rodzimych poetów

 3.ORGANIZACJA KONKURSU:

Konkurs odbędzie się w Szkole Ludowej  w Żarnowcu

5.11.2013  – gimnazjum kl. I                                                 godz. 9.00

6.11.2013   – gimnazjum kl. II                                              godz. 9.00

7.11.2013   –  gimnazja kl.  III                                               godz. 9.00

13.11.2013 – szkoły  ponadgimnazjalne, kl. I                        godz. 9.00

14.11. 2013 – szkoły ponadgimnazjalne, kl. II – III,IV        godz.9.00

REGULAMIN KONKURSU

I.  Konkurs obejmuje interpretację jednego dowolnego wiersza.

II.  Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min./prezentacje indywidualne/.

III. Komisja Konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:

–          dobór repertuaru

–          kultura słowa

–          interpretacja utworu

–          ogólny wyraz artystyczny

IV. Dokładnie wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do:

25 października 2013– szkoły gimnazjalne oraz do 5 listopada 2013  szkoły ponadgimnazjalne na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu

38 – 460 Jedlicze ul. Tokarskich 22

tel/ fax 0 –13 43-520 – 81

V. Komisja konkursowa wyłoni I, II, III, miejsce oraz przyzna wyróżnienia.

Dla  zwycięzców przyznane zostaną nagrody rzeczowe – tomiki poezji Bronisławy Betlej

 

Zapraszamy

Karta zgłoszenia do pobrania [PDF]