Wspólne Kolędowanie w Żarnowcu

W sobotę 25 stycznia 2020 r. w sali Domu Ludowego w Żarnowcu już po raz szósty odbyła się wielka impreza integracyjna Wspólne Kolędowanie.
W tym roku na zaproszenie Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik przybyło wielu gości, wśród których obecni byli między innymi: przedstawiciel Samborskiej Rejonowej Rady Vitalij Kimak, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Rady Powiatu, Radni Rady Miejskiej oraz pozostałe władze samorządowe. W skład delegacji wchodzili sołtysi, druhowie OSP, Przewodniczące Kół Gospodyń i prezesi klubów sportowych. Obecni byli również dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobka i innych jednostek samorządowych. Po raz pierwszy w gminnej uroczystości wziął udział nowy proboszcz Parafii p.w. Św. Józefa w Żarnowcu. Licznie przybyli również członkowie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń m. in.: Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Diabetyków, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło „Jasiołka”, Klubu Seniora, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Jedliczu, Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba”, Stowarzyszenia „Porębianie”, Stowarzyszenia „Nasza Piotrówka”.


Na początku wszyscy zebrani wysłuchali krótkiego koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Trinitas, działającego przy Parafii Krosno Fara.


Następnie kolędy i pastorałki zaśpiewały dzieci i młodzież ze scholi parafialnej “IN CAELUM” w Żarnowcu, którym kieruje p. Agata Zych.


Bogaty program artystyczny prezentujący dawne zwyczaje kolędnicze zaprezentowała grupa obrzędowa „Dłużanki” z Długiego.


Tego wieczoru nie mogło zabraknąć rodzimych zespołów śpiewaczych „Magnolii” z Podniebyla i „Jarzębiny” z Piotrówki oraz Kapeli Podwórkowej „Tanie dranie”, która zaprezentowała się w bardzo żywiołowym repertuarze.

Wspólne kolędowanie nie mogło odbyć się bez zaprzyjaźnionego zespołu „Łanowiczanie”, który wspólnie z prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej oraz Radnym Rejonowej Rady Samborskiej Walerym Traczem przybył do Żarnowca z Ukrainy, z polskiej wsi Łanowice.


Impreza w Żarnowcu na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych w gminie Jedlicze. Wspólny czas kolędowania jest niezwykłym okresem, w którym zatrzymujemy się na chwilę, by pobyć ze sobą, wsłuchując się w słowa pięknych polskich kolęd.
Serdeczne podziękowania należą sią: Radzie Sołeckiej w Żarnowcu na czele z sołtysem Janem Krajewskim, panią Wiesławą Myśliwy i Paniom z Żarnowca za ogromny trud i pracę włożoną w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania.