Wspólne Kolędowanie w Żarnowcu

W dniu 27 stycznia 2018r. już po raz czwarty w sali Domu Ludowego w Żarnowcu odbyło się Wspólne Kolędowanie.
Na zaproszenie Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik przybyło wielu znamienitych gości, wśród których byli obecni m. in.: proboszcz parafii w Żarnowcu ks. Marek Cecuła, przedstawiciele władz samorządowych, Dyrektorzy szkół, jednostek, druhowie OSP, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich wraz z delegacjami, sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie naszej gminy.


Wspólne śpiewanie kolęd rozpoczął zespół Łanowiczanie, który wraz z prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej oraz Radnym Rejonowej Rady Samborskiej Walerym Traczem przybył po raz drugi do Żarnowca z polskiej wsi Łanowice, znajdującej się na Ukrainie. Ich autentyczna radość ze śpiewu i muzyki udzieliła się wszystkim zgromadzonym. Mamy nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieć możliwość spędzić z nimi wyjątkowe chwile.


Nagłe „wtargnięcie” obrzędowej grupy „Dłużanki” z Długiego wzbudziło zaciekawienie i ogromne zaskoczenie gości spotkania. Kolędnicy swoim występem ubarwili i tak bogaty program artystyczny. Nie jednemu uczestnikowi spotkania z nostalgią powróciły wspomnienia dawnych zwyczajów często już dziś niedocenianych i zapomnianych.


Z ogromną sympatią przyjęto kolędy i pastorałki w wykonaniu Szkółki Wokalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu, prowadzonej przez Jana Radonia. Młodzi wykonawcy zaskoczyli kunsztem wokalnym, muzykalnością i radością śpiewania.


Nie zabrakło rodzimych zespołów śpiewaczych „Magnolii” z Podniebyla i „Jarzębiny” z Piotrówki, którym akompaniował Damian Michniewski.


Serdeczne dziękujemy Sołtysowi Janowi Krajewskiemu, Radzie Sołeckiej z Żarnowca, wszystkim Paniom za trud pracy włożony w przygotowanie tak wspaniałej uroczystości.