Wspólne Kolędowanie w Żarnowcu 2019

Dnia 26 stycznia br. w sali Domu Ludowego w Żarnowcu odbyło się tradycyjne Wspólne Kolędowanie. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik przybyło wielu znamienitych gości, wśród których byli obecni m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Jedliczu, sołtysi wraz z delegacjami, Dyrektorzy szkół, jednostek, księża parafii w Kopytowej, druhowie OSP, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy.

Wspólne śpiewanie kolęd rozpoczęła grupa obrzędowa „Dłużanki” z Długiego, która zaprezentowała bogaty program artystyczny związany z tradycyjnym, dawnym „kolędowaniem”.


Tego wieczoru na scenie zaprezentowały się również zespoły: „Magnolia” z Podniebyla, „Jarzębina” z Piotrówki oraz „Łęczanie” z Łęk Dukielskich.


Na Wspólnym Kolędowaniu nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionego zespołu z Ukrainy. Zespół „Łanowiczanie” przybył do Żarnowca już po raz trzeci wraz z prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej oraz Radnym Rejonowej Rady Samborskiej Walerym Traczem, Zastępcą Starosty Samborskiej Rejonowej Administracji Piotrem Hermanem oraz Proboszczem parafii Biskowic i Wojutycz Wiktorem Pałczyńskim. Dzięki naszym gościom z Łanowic mogliśmy wysłuchać pięknych kolęd w języku polskim jak i ukraińskim.


Kolędy i pastorałki zaśpiewali również uczniowie Szkółki Wokalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu, prowadzonej przez Jana Radonia.


Wspólne Kolędowanie zakończył występ Kapeli Podwórkowej, która również działa przy GOK Jedlicze.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Jana Krajewskiego, Rady Sołeckiej w Żarnowcu, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu za trud pracy włożony w przygotowanie tak wspaniałej uroczystości.