VI Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli „PEGAZ”- ważna informacja

Informujemy, że próby prezentacji na VI Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli „PEGAZ” odbędą się 25 maja (sobota) w godzinach:

8.00- Szkoła Podstawowa w Piotrówce
8.30- Szkoła Podstawowa w Jedliczu
9.00- Samorządowe Przedszkole w Jedliczu
10.00- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi
11.00- Szkoła Podstawowa w Długiem
12.00- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu
13.00- Punkt Przedszkolny ,,Kraina Szczęścia” w Jaszczwi
14.00- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
14.30- Szkoła Podstawowa w Potoku

VI Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli „PEGAZ” odbędzie się  26 maja (niedziela) w godzinach:
11.00 – Przedszkola w kolejności:
Samorządowe Przedszkole w Jedliczu
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi- Samorządowe Przedszkole
Punkt Przedszkolny ,,Kraina Szczęścia” w Jaszczwi

14.00-  Szkoły Podstawowe w kolejności:
Szkoła Podstawowa w Moderówce
Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
Szkoła Podstawowa w Jedliczu
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu
Szkoła Podstawowa w Piotrówce
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi
Szkoła Podstawowa w Długiem
Szkoła Podstawowa w Potoku