Świąteczny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków i uczniów Szkół Podstawowych z gminy Jedlicze do udziału w Świątecznym Konkursie Kolęd i Pastorałek.

Świąteczny Konkurs Kolęd i Pastorałek

 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
 • Cele konkursu:
  – ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania
  – promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej
 • Grupy wiekowe:
  21 grudnia 2019 r. (sobota) -sala GOK Jedlicze
  godz. 14.30 – przedszkola

22 grudnia 2019r. (niedziela) – sala GOK Jedlicze
godz.12.00 – klasy I – III Szkoły Podstawowe
godz. 14.00 – klasy IV – VI Szkoły Podstawowe
godz. 16.00 –  klasy VII- VIII SP 

 • Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór – tradycyjną polską kolędę lub pastorałkę (płyta CD lub pendrive z JEDNYM utworem podkładem audio w formacie *.mp3 lub *.wav)
 • Karty zgłoszeń należy przesłać w terminie do 13 grudnia 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu lub na adres email: gok@jedlicze.pl
 • Kryteria oceny:
  Umiejętności wokalne, muzykalność wykonawców, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie  artystyczne.
 • W razie dużej ilości zgłoszeń zostanie zmieniona godzina konkursu o czym  poinformujemy na stronie GOK oraz telefonicznie.  
 •  Ochrona danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:
  •Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, 38-460 Jedlicze, ul. Tokarskich 22
  •Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
  •Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem imprezy oraz udziałem
  w konkursach, zapewnieniem bezpieczeństwa a także promocji szkoły w przestrzeni publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  •Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  •Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozliczenia konkursu a w pozostałych przypadkach do wycofania zgody.
  •Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
  •Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  •Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  •Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o niniejszy regulamin a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

 

KARTA ZGŁOSZENIA