Spotkanie pt.”Skarby podkarpackich lasów”

Gmina Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zapraszają na spotkanie autorskie w cyklu „Spotkań Tematycznych”  pt. „Skarby podkarpackich lasów”, które poprowadzi dr Edward Marszałek w dniu 28 marca (piątek) br. o godz.17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.

Edward Marszałek urodził się 7 lipca 1961 r. w Krośnie. W 1981 r. ukończył Technikum Leśne w Lesku i został zatrudniony jako podleśniczy w Nadleśnictwie Stuposiany, gdzie pracował do 1987 r. Następnie przez trzynaście lat  był leśniczym w leśnictwie Odrzykoń k. Krosna. W tym czasie ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1996 r.), a w r. 1999 podjął studia na Podyplomowym Studium Ochrony Parków Narodowych SGGW w Warszawie. W l.2000-2003 pracował jako leśniczy ds. promocji walorów przyrodniczych w Nadleśnictwie Dukla, a obecnie jest rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. W lutym 2007 r. obronił pracę doktorską na temat: „Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Dukla” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie i uzyskał tytuł doktora nauk leśnych. Z zainteresowań przyrodniczych i krajoznawczych oraz pracy zawodowej powstało ponad 300 artykułów opublikowanych na łamach ogólnopolskiej prasy przyrodniczo-leśnej: „Parki Narodowe”, „Głos Lasu”, „Las Polski”, „Echa leśne”, „Trybuna Leśnika”, „Przegląd Leśniczy” i „Poznajmy Las”.

plakat