Popisy uczniów Ogniska Muzycznego

10 stycznia br. salę Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu wypełnili rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie uczniów, którzy, na co dzień ćwiczą grę na keyboardzie, akordeonie i saksofonie pod okiem instruktora i nauczyciela muzyki Jana Radonia. Muzyczne spotkanie było szansą na zaprezentowanie zdobytych umiejętności instrumentalnych podopiecznych Ogniska Muzycznego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu. Dla niektórych uczniów był to już kolejny występ na scenie, jednak wśród występujących pojawili się również debiutanci. Bez względu na doświadczenie, wszyscy młodzi artyści poradzili sobie doskonale, zasługując na gromkie brawa publiczności. Każdy muzyczny popis napawał dumą zasiadających na widowni rodziców i dziadków.
Dzieci oraz młodzież uczęszczająca do ogniska muzycznego uczy się gry na keyboardzie, akordeonie, gitarze oraz saksofonie. Lekcje prowadzone są w trybie indywidualnym, co pozwala dostosować sposób i tempo pracy do potrzeb ucznia. Zajęcia mają na celu rozwijać zainteresowania artystyczne dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. To także doskonała okazja, by sprawdzić swoje możliwości przed podjęciem nauki w szkole muzycznej. Podopiecznym Ogniska Muzycznego występy przed publicznością nie są obce. Uczniowie, co roku prezentują swoje postępy podczas Podsumowania Roku Artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu organizowanego w czerwcu w Sali widowiskowej Rafinerii Orlen Południe.