PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu wraz z pracownikami pragnie serdecznie podziękować współorganizatorom oraz instytucjom i osobom, bez których pomocy byłoby niemożliwe zorganizowanie „Jedlickiego Targowiska na Biesiadzie Dożynkowej”.

Podziękowania należą się w szczególności:

Burmistrzowi Gminy Jedlicze wraz z pracownikami,

Dyrektorowi i pracownikom GOSiR w Jedliczu,

Prezesowi i pracownikom JPGKiM,

Zarządowi Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.,

Zarządowi RAF-EKOLOGIA Sp. zo.o.,

Właścicielowi Delikatesów HITPOL przy ul. Brzozowej 1,

Zarządowi RAF Służbie Ratowniczej SP zo.o.

oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Chlebnej,  Długiego, Dobieszyna, Jaszczwi, Jedlicza, Męcinki, Moderówki, Piotrówki, Podniebyla, Poręb i Żarnowca.