„Pejzaż ze Świętym”- prezentacja multimedialna

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Antoniego
w Jedlliczu 17 maja br. została wyświetlona prezentacja multimedialna „Pejzaż ze Świętym”. Prezentacja to opowieść o życiu Karola Wojtyły oraz pontyfikacie papieża Jana Pawła II.
Przedstawia kolejne etapy życia wielkiego Polaka, w tym 104 podróże, jakie odbył Jan Paweł II pielgrzymując po świecie.
Wyeksponowane zostały również pamiątkowe fotografie związane z Ojcem Świętym i jego pielgrzymką w 1997 roku do Krosna, dostarczone przez mieszkańców gminy Jedlicze.
Warto wspomnieć, że 20 lat temu w 2000 r. Rada Miejska w Jedliczu uhonorowała Ojca Świętego Jana Pawła II tytułem Honorowego Obywatela Gminy Jedlicze, a w 2017 roku ku czci Jego pamięci i szacunku odsłonięto pamiątkową tablicę w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wzbogacenia prezentacji i dostarczyli swoje fotografie z podróży do Watykanu i ze spotkań z Ojcem Świętym: księdzu proboszczowi Stanisławowi Turoniowi,Marii Stefanik, Ryszardowi Zagórskiemu, Andrzejowi Józefczykowi, Dariuszowi Gancarzowi, Tadeuszowi Kruczkowi oraz  Prezesowi i pracownikom JPGKiM w Jedliczu za pomoc logistyczną.
Na kolejne emisje zapraszamy już w najbliższą niedzielę 24 maja po Mszach Św. przy Kościele Parafialnym w Jedliczu.

Warto zatrzymać się, obejrzeć, posłuchać i doświadczyć historii polskiego papieża, której wątków wielu z nas miało okazję osobiście doświadczyć.
Prezentacja została przygotowana z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.