Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczyste obchody upamiętniające uchwaloną w 1791 roku Konstytucję 3 Maja rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Jedliczu. Wyjątkową oprawę muzyczną przygotowała młodzież ze Szkółki Wokalnej działającej przy GOK w Jedliczu, pod opieką Pana Jana Radonia. Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe kotyliony z barwami narodowymi, które przypinali m.in. druhny i druhowie z młodzieżowej drużyny OSP Męcinka. Po mszy św. w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowano pod tablicę upamiętniającą twórców  Konstytucji 3 Maja.
Konstytucja 3-Maja to dzieło osobowości największego formatu, wieńczące wieloletnie starania naprawy ustrojowej państwa i wzmocnienia Rzeczpospolitej. To symbol hartu ducha i mądrości narodu. W obecnym szczególnym dla wszystkich Polaków roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, my mieszkańcy ziemi jedlickiej możemy się szczycić kolejnym jubileuszem: 250 – lecia potwierdzenia w roku 1768 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nadania praw miejskich Jedliczu  – powiedziała Burmistrz Jolanta Urbanik w okolicznościowym przemówieniu.
Następnie złożone zostały wieńce oraz kwiaty przez przybyłe tego dnia delegacje.

Za przygotowanie uroczystości oraz uczestnictwo serdeczne podziękowania składamy:
– kapłanom jedlickiej parafii wraz z ks. proboszczem Stanisławem Turoniem za uroczystą patriotyczną mszę świętą,
– Radnym Rady Miejskiej oraz Radnym powiatu krośnieńskiego,
– Komendantowi Komisariatu Policji w Jedliczu
– pocztom sztandarowym jednostek OSP, delegacji Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP w Jedliczu oraz delegacjom: Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczwi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce, Ochotniczej Straży Pożarnej w Moderówce,
– pocztowi sztandarowemu Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr Zygmunta Tokarskiego przy Rafinerii Nafty ,,Jedlicze” S.A.,
– pocztom sztandarowym szkół, delegacjom dzieci i młodzieży oraz nauczycielom i dyrektorom: Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Szkoły Podstawowej w Jedliczu ze sztandarem Armii Krajowej oraz sztandarem z okresu międzywojennego, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaszczwi, Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, Szkoły Podstawowej w Potoku, Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Piotrówce,
– 18 Gromadadzie Zuchowej z Jaszczwi,
– sołtysom i przedstawicielom zarządów osiedli oraz rad sołeckich,
– przedstawicielom instytucji działających w naszej gminie, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Jedliczu oraz innych organizacji społecznych,
– delegacjom Prawa i Sprawiedliwość oraz Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego
– licznie przybyłym mieszkańcom.