Lockdown w kulturze

Rok 2020 jest wyjątkowo trudnym okresem dla placówek prowadzących działalność kulturalną. Do początku pandemii wszystko przebiegało zgodnie z planem, lecz później większość planów „legła w gruzach”. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu wykorzystując ograniczenia w swojej działalności spowodowane epidemią SARS-CoV-2 realizował szeroki zakres prace remontowych oraz porządkowo-gospodarczych na wszystkich swoich obiektach.

W głównej siedzibie GOK, czyli Domu Legionowo-Strzeleckim odsłonięte zostały uszkodzone fragmenty podmurówki budynku, gdzie stwierdzono sporą erozję części nośnej ściany zewnętrznej. Zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków pozostawiono podmurówkę do wysuszenia. W związku z nadchodzącą zimą wkrótce podjęte zostaną prace przywracające zarówno funkcję, jak i estetykę tej części obiektu.

Gruntowną modernizację przejdzie też sala widowiskowa GOK. Podjęto decyzję o szerokim zakresie zmian, które obejmą całą salę od sufitu po podłogę. Opracowany projekt remontu uzyskał akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Obecnie dobiega końca proces wyłaniania wykonawcy inwestycji. Termin rozpoczęcia prac musi być jednak skoordynowany z programem zajęć prowadzonych przez GOK w tej w sali.

Dwór Stojowskich w Jaszczwi, w którym mieści się filia GOK jest obiektem niedawno poddanym gruntownej restauracji. Obiekt odzyskał dawną świetność i funkcjonalność. Jednak pojawił się również „odwieczny” problem dworu, jakim są pojawiające się zawilgocenia niektórych części obiektu, głównie podpiwniczenia. Problem radykalnie nasilił się po tegorocznych wyjątkowo ulewnych i długotrwałych wiosennych opadach, w wyniku, których woda wdarła się do piwnic dworu. Woda ta była sukcesywnie usuwana przez pracowników GOK-u. Podjęto również szereg doraźnych działań mających na celu poprawę zaistniałej sytuacji. Zwiększono cyrkulację powietrza na wszystkich kondygnacjach dworu poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczeń. W celu zapewnienia całodobowej wentylacji piwnic zamontowano kratę, która umożliwia wietrzenie pomieszczeń poprzez otwór drzwiowy. Zakupiono osuszacz mechaniczny, który pracując w rożnych miejscach obiektu odprowadza wilgoć ze ścian i pomieszczeń. Wszystkie te nasze działania przyniosły widoczny i wymierny efekt, niemniej jednak nie zlikwidowały problemu, dlatego prowadzone są prace w celu obrania metod i środków mających przynieść nie doraźną, lecz trwałą poprawę, zapobiegającą niszczeniu obiektu.


Przewidziane są również prace nad zmianą wystroju sali w Dworze Stojowskich. Dwór przez kilkadziesiąt lat pełnił również rolę Domu Ludowego sołectwa Jaszczew, więc po restauracji funkcja ta została utrzymana. Przewiduje się ocieplenie wizerunku wnętrza sali poprzez modyfikację oświetlenia, założenie w oknach zasłon i kotar oraz przestrzenne ozdobienie gładkich połaci ścian. Zmiany te, oprócz nowej, jakości estetycznej, mają doprowadzić do poprawy walorów akustycznych pomieszczenia.

Najwcześniej rozpoczęto jednak prace przy Szkole Ludowej w Żarnowcu. Obiekt ten wyremontowany został w 2012 r. Szkoła jest bardzo licznie odwiedzana, nieraz przez kilkudziesięcioosobowe grupy dzieci i młodzieży. Wraz z upływem czasu w elewacji wewnętrznej niemal w całej szkole pojawiły się odparzenia, ubytki i zabrudzenia. W związku z tym w każde pomieszczenie na nowo otrzymało idealny wygląd. Uzyskano to poprzez skuwanie rozwarstwionych starych tynków, szpachlowanie i malowanie wewnętrznych ścian i sufitów. Renowacji została poddana kostka brukowa poprzez przebudowę miejsc zapadniętych, uzupełnianie ubytków, przebudowa zdeformowanych schodów z kostki brukowej. Całość, łącznie z kamiennym podjazdem, została umyta myjką ciśnieniową. Następnie podmurówka szkoły oraz podjazd zostały chemicznie zaimpregnowane.

 

 

Ponadto renowacji poddane zostały drewniane meble cateringowe. Wyczyszczono, zaimpregnowano, pomalowano i oznakowano 14 stołów oraz 18 kompletów ław ogrodowych. Naprawiono również podświetlające obiekt oświetlenie ogrodowe. Nową zieloną szatę otrzymał ogród wokół szkoły, gdzie nasadzono kilkaset nowych roślin ozdobnych, które pozyskano w sposób bez kosztowy. Wykonano szereg prac porządkowych w ogrodzie, między innymi po przymusowej wycince drzew. Wszystkie prace związane ze Szkołą Ludową w Żarnowcu zostały w całości wykonane przez pracowników GOK.
W związku z występującym coraz częściej brakiem wody w zaopatrującej w nią szkołę studni, zlecono prace mające określić możliwość pozyskania wody z alternatywnych źródeł.