KONKURSY W RAMACH PROGRAMU „NIEPODLEGŁA”

Wojewoda podkarpacki organizuje w tym roku 3 konkursy online w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C, które skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Są to:

  1. konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
    2. konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
    3. konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń”.
    Celem konkursów jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów znajdują się na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy oraz w dołączonych Regulaminach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ww. inicjatywie.