KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”

Zapraszamy do udziału

w

KONKURSIE

PLASTYCZNYM

,,ŚWIĄTECZNE

ANIOŁY”

 

organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu

1.Konkurs obejmuje 3 grupy wiekowe:

–         klasy I – III   Szkoły Podstawowe

–         klasy IV- VI Szkoły Podstawowe

–         klasy I-  III    Gimnazjum

 

2. Cel konkursu:

–         rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży

–         powszechna prezentacja różnorodnego dorobku młodzieży szkolnej  w tej dziedzinie

–         kultywowanie tradycji świątecznych

 

 3.Uczestnicy dostarczają pracę do dnia 3 grudnia 2013 zaopatrzone w następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, szkoła,

4.Pracę wykonujemy jako formę przestrzenną dowolnej  wielkości z : papierów dekoracyjnych, słomy, siana, traw, sznurków,  itp.

–    do przyklejania prosimy używać trwałego kleju

–         prace niesamodzielne nie będą oceniane

 

5. Kryteria oceny:

–         oryginalność pomysłu

–         staranność wykonania

–         efekt estetyczny

–         dobór materiału

 

6. O terminie i miejscu wręczania nagród zawiadomimy telefonicznie

 

Prace nagrodzone nie będą zwracane !