Konkurs plastyczny „Świąteczne anioły”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu serdecznie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych z gminy Jedlicze do udziału w konkursie plastycznym „Świąteczne anioły”.

KONKURS PLASTYCZNY – indywidualny
,,ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”

1.Konkurs obejmuje 3 grupy wiekowe Szkół z terenu Gminy Jedlicze:

– klasy I – III Szkoły Podstawowe
– klasy IV- VI Szkoły Podstawowe
– klasy VII – VIII SP

2. Cel konkursu:
– rozwijanie zdolności plastycznych
– kształtowanie wyobraźni
– powszechna prezentacja różnorodnego dorobku dzieci i młodzieży szkolnej
w tej dziedzinie
– kultywowanie tradycji świątecznych
– promowanie ekologicznych materiałów do wykonywania prac

3.Uczestnicy dostarczają pracę do dnia 14 grudnia 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu zaopatrzone w następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, szkoła

4.Pracę ( max.20 cm. wysokości) wykonujemy w formie nadającej się do powieszenia na choince z : naturalnych papierów dekoracyjnych, słomy, siana, traw, sznurków, kory, itp.

Prace niesamodzielne oraz z użyciem sztucznych materiałów takich jak styropian, plastik, gotowe elementy dekoracyjne itp. nie będą oceniane.

5. Kryteria oceny:
– oryginalność pomysłu
– staranność wykonania
– efekt estetyczny
– dobór materiału

6. Informacje o rozdaniu nagród zostaną umieszczone na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
Prace nie będą zwracane !

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w zrt. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych (Dz.U. z 1994r., Nr25, poz.83)oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Zapraszamy do udziału