Konkurs plastyczny „Świąteczne anioły”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu serdecznie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z gminy Jedlicze do udziału w konkursie plastycznym „Świąteczne anioły”.

Regulamin konkursu

KONKURS PLASTYCZNY – indywidualny

,,ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”

 

 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
 •  Konkurs obejmuje 3 grupy wiekowe Szkół  z terenu Gminy Jedlicze:
  klasy I – III Szkoły Podstawowe
  klasy IV- VI Szkoły Podstawowe
  klasy VII-VIII SP i III Gimnazjum
 •  Cel konkursu:
  rozwijanie zdolności plastycznych
  kształtowanie wyobraźni
  powszechna prezentacja różnorodnego dorobku dzieci i młodzieży szkolnej w tej dziedzinie
  kultywowanie tradycji świątecznych
  promowanie ekologicznych materiałów do wykonywania prac
 • Uczestnicy dostarczają pracę do dnia 14 grudnia 2018 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu –  zaopatrzone w następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, szkoła
 •  Pracę ( max.20 cm. wysokości) wykonujemy w formie nadającej się do powieszenia na choince z: papierów  dekoracyjnych,  słomy, siana, traw, sznurków,  itp. (bez użycia sztucznych materiałów)
 • Prace niesamodzielne oraz z użyciem sztucznych materiałów takich jak styropian, plastik, gotowe elementy dekoracyjne itp. nie będą oceniane.
 • Kryteria oceny:
  oryginalność pomysłu
  staranność wykonania
  efekt estetyczny
  dobór materiału
 •  Informacje o rozdaniu nagród zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu. (www.gok.jedlicze.pl)

Prace nie będą zwracane !

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w zrt. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych (Dz.U. z 1994r., Nr25, poz.83)oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez Organizatora oraz w Internecie.