Konkurs plastyczny „Świąteczne anioły”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu serdecznie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z gminy Jedlicze do udziału w konkursie plastycznym „Świąteczne Anioły”.

Regulamin konkursu

KONKURS PLASTYCZNY – indywidualny

,,ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”

 

Organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu

 1. Konkurs obejmuje 3 grupy wiekowe Szkół  z terenu Gminy Jedlicze:
 • klasy I – III Szkoły Podstawowe
 • klasy IV- VI Szkoły Podstawowe
 • klasy VII SP -II i III Gimnazjum
 1. Cel konkursu:
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni
 • powszechna prezentacja różnorodnego dorobku dzieci i młodzieży szkolnej w tej dziedzinie
 • kultywowanie tradycji świątecznych

3. Uczestnicy dostarczają pracę do dnia 10 grudnia 2017 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu –  zaopatrzone w następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, szkoła

4. Pracę ( max.20 cm. wysokości) wykonujemy w formie nadającej się do powieszenia na choince z: papierów  dekoracyjnych,  słomy, siana, traw, sznurków,  itp. (bez użycia sztucznych materiałów)

–    do przyklejania prosimy używać trwałego kleju

 • prace niesamodzielne nie będą oceniane

5. Kryteria oceny:

 • oryginalność pomysłu
 • staranność wykonania
 • efekt estetyczny
 • dobór materiału

6. Informacje o rozdaniu nagród zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu. (www.gok.jedlicze.pl)

Prace nie będą zwracane !

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w zrt. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych (Dz.U. z 1994r., Nr25, poz.83)oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez Organizatora oraz w Internecie.