Konkurs „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu serdecznie zaprasza do udziału w  konkursie plastycznym.

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”

I Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

II Cel i przedmiot konkursu

 1. Stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych.
 1. Promocja wśród dzieci zachowań ekologicznych poprzez użycie surowców wtórnych oraz pochodzenia naturalnego.
 1. Umożliwienie najmłodszym dzieciom zaprezentowania własnego talentu plastycznego oraz nagrodzenia i prezentacji prac.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych klas I-III z terenu gminy Jedlicze.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, dołączenie do pracy i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu lub przesłanie w formie elektronicznej sfotografowanej pracy i karty zgłoszenia na adres mailowy gok@jedlicze.pl.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże dostarczenie zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 5. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu reprezentowany przez Dyrektora. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Ośrodka.

  IV Forma prezentacji pracy konkursowej
 1. Własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej w formie przestrzennej, o dowolnym kształcie przy użyciu surowców pochodzenia naturalnego (drewno, siano, szyszki, sznurek, kora itp.).
 1. Ozdoba musi być wykonana w sposób umożliwiający zawieszenie jej na choince (np. zawieszki, bombki).
 2. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury Jedlicze osobiście lub mailem do dnia 11 grudnia 2020 r.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134352081.

VI Ocena prac konkursowych

1.Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
Przedszkola
Klasy I-III Szkoły Podstawowe

2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.
3. Kryteria oceny:

–              oryginalność pomysłu

–              staranność wykonania

–              efekt estetyczny

–              dobór materiału

Prace niesamodzielne oraz z użyciem  sztucznych materiałów takich jak styropian, plastik, gotowe elementy dekoracyjne itp. nie będą oceniane.

Prace nie będą zwracane !

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody.
 2. Planowana data ogłoszenia wyników nastąpi 15 grudnia 2020 r.
 3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLICZU.
 4. O terminie wręczenia nagród poinformujemy mailowo lub telefonicznie.

KARTA ZGŁOSZENIA