Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 20.05.2020 r.

Wznowienie zajęć Ogniska Muzycznego w GOK

Uprzejmie informuję, iż w porozumieniu z Z-cą Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu z dniem 20 maja br. wznowione zostają zajęcia Ogniska Muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu. Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych odbywać się będą indywidualnie w dotychczasowych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z instruktorem. Obowiązkowe będą maseczki ochronne lub przyłbice, w celu spełnienia wymagań określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Gminy Jedlicze
Jolanta Urbanik