IV Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli „PEGAZ”- ważna informacja

Informujemy, że próby prezentacji na IV Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli „PEGAZ” odbędą się 1 kwietnia (sobota) w godzinach:

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu godz.9.00
Samorządowe Przedszkole w Żarnowcu  godz.9.00
Samorządowe Przedszkole w Potoku godz.9.30
Samorządowe Przedszkole w Jaszczwi godz.10.00
Punkt przedszkolny ,,Kraina szczęścia” w Jaszczwi godz.10.30
Oddział Przedszkolny w Dobieszynie godz.11.00

Szkoły
Zespół Szkół w Potoku godz.12.00
Szkoła Podstawowa w Długiem godz.12.00
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żarnowcu godz.12.30
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi godz.13.00
Szkoła Podstawowa w Piotrówce godz.13.30
Szkoła Podstawowa w Dobieszynie godz.14.00
Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu godz.14.30
Zespół Szkół w Moderówce godz.15.00

Ostateczne godziny przeglądu zostaną ogłoszone po zakończeniu prób.