IV Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli „PEGAZ”- ważna informacja

Informujemy, że IV Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli „PEGAZ” odbędzie się 2 kwietnia (niedziela) w godzinach:
9.00 – Przedszkola
13.00-  Szkoły Podstawowe i Gimnazja