IV Międzynarodowy Festiwal Ukraińsko-Polskiej Kultury „Razem jak rodzina” w Łanowicach

23 czerwca 2019 odbył się w Łanowicach, już po raz 4 Międzynarodowy Festiwal Ukraińsko – Polskiej Kultury pod tytułem ,,Razem jak rodzina”. To motto przyświeca cały czas polskim i ukraińskim organizatorom. Na zaproszenie władz Samborskiej Rady Rejonowej oraz Towarzystwa Kultury Polskiej w Łanowicach Ziemi Lwowskiej na Ukrainę wybrała się delegacja gminy Jedlicze, którą reprezentowały zespoły „Magnolia” z Podniebyla oraz Kapela Podwórkowa działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu wraz z Zastępcą Dyrektora GOK Zygmuntem Jerzykiem.
Delegacja wzięła udział w uroczystej Mszy Św. w Parafii św. Mikołaja i Matki Bożej Saletyńskiej w Łanowicach oraz procesji Bożego Ciała.
Następnie wszyscy zgromadzili się przy działającej tu polskiej szkole gdzie prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział ŁANOWICE Walery Tracz powitał przybyłych gości.
Tego dnia na scenie wystąpiło około trzydziestu zespołów z Polski i Ukrainy prezentujących tańce i śpiewy ludowe. Nasze zespoły zostały ciepło przyjęte przez licznie zgromadzoną i doskonale bawiącą się publiczność. Jedlicka delegacja otrzymała również zaproszenie na kolejny festiwal za rok.


Łanowice to wieś w rejonie samborskim, obwodzie lwowskim na Ukrainie. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1384 roku, a początki parafii sięgają 1462. Znane są też tarcze herbowe, a na nich Jastrzębiec i Ogończyk. Wieś obecnie liczy około 750 mieszkańców, cały czas się rozwija, wręcz kwitnie. Mieszkają tam Polacy i jedynie kilka rodzin ukraińskich. We wsi znajduje się jedyna na Ukrainie dwujęzyczna tablica z nazwą miejscowości.