Harmonogram prac związanych z usuwaniem bądź ograniczaniem rozprzestrzeniania się zawilgoceń w Dworze Stojowskich w Jaszczwi

W związku z zapytaniami w sprawie utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynku Domu Ludowego w Jaszczwi, który poddany został przebudowie i modernizacji w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w Jaszczwi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa prezentujemy harmonogram prac związanych z usuwaniem zawilgoceń i przywróceniem pomieszczeń budynku do stanu pierwotnego.

Harmonogram
prac związanych z usuwaniem bądź ograniczaniem rozprzestrzeniania się zawilgoceń w Dworze Stojowskich
w Jaszczwi.

I Prace aktualnie trwające:
1. Osuszanie urządzeniami mechanicznymi – bezterminowo w sposób ciągły
2. Wietrzenie i wentylowanie – bezterminowo w sposób ciągły
3. Systematyczne mycie posadzek i bieżące usuwanie zanieczyszczeń

II Opracowanie ekspertyzy ustalającej przyczyny powstawania zawilgoceń oraz wskazanie sposobów i środków przeciwdziałających niniejszemu zjawisku – termin 31.12.2020

III Prace usuwające uszkodzenia i inne skutki spowodowane pojawieniem się wilgoci w obiekcie
1. Skasowanie wykwitów (zacieków)
2. Obicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i filarach.
3. Odgrzybianie ścian i impregnacja ścian
4. Renowacja murów fundamentowych przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej ( zadanie to zrealizowane będzie pod warunkiem uwzględnienia go w punkcie II niniejszego harmonogramu)
5. Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i filarach
6. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku
7. Dwukrotne malowanie starych tynków ścian wewnętrznych
Punkt III realizowany będzie sukcesywnie. Termin zakończenia prac to 30.06.2021.