Gminne Obchody Dnia Strażaka

Uroczyste Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z włączeniem jednostki OSP Jaszczew do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odbyły się 4 maja br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.
Zgromadzonych gości przybyłych na uroczystość przywitał Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Jedliczu dh Marek Maciejowski.  Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, Prezes Zarządu Odziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie Jan Kilar, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszard Zagórski, Radny Powiatu Krośnieńskiego Piotr Waśko i Piotr Bril, Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak wraz z Radnymi.
Uroczystego wręczenia aktu włączenia jednostki OSP Jaszczew do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, podpisanego 15 grudnia 2017 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, dokonali Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak wraz z Burmistrz Gminy Jedlicze Jolantą Urbanik i Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Zawiązku OSP RP w Krośnie Janem Kilarem.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Józef Tucki przedstawił sylwetki zasłużonych działaczy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, którzy  uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, otrzymali medale.

Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Andrzej Szopa – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce

Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Elżbieta Leszczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem

Zofia Kędzierska – Instruktor plastyki GOK Jedlicze

Zenon Wiśniowski- Sędzia zawodów sportowych

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Jolanta Urbanik- Burmistrz Gminy Jedlicze

Piotr Woźniak- Przewodniczący Rady Miejskiej

Renata Kosiek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszynie

Adam Jasłowski- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jedliczu

Marek Wojdyła- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobieszynie

Za wspieranie i aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu wyróżniło dyplomem uznania:

Ryszarda Zagórskiego – Zastępca Burmistrza

Barbarę Korzeniowską – Sekretarz Gminy

Zygmunta Jerzyka- Zastępca Dyrektora GOK Jedlicze

Marka Świdraka- Dyrektor Zespołu Ekonimiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Wojciecha Florczaka- Dyrektor GOSiR Jedlicze

Dawida Kmiecika- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jedliczu

Za aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz osobisty udział w popularyzacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” wyróżniono:

Iwonę Pytel- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu

Mariusza Kielara- Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

Jolantę Smarzowską- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedliczu

Stanisława Stręka- Dykretor Szkoły Podstawowej w Piotrówce

Tomasza Fortunę- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczwi

Andrzeja Dziugana- Szkoła Podstawowa w Potoku

Renatę Niepokój- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce

Agnieszkę Okulska-Urban – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce

Krystynę Buczyńską- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobieszynie

Gabrielę Strzelczyk- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Długiem

Dyplom uznania za zaangażowanie w rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz osobisty udział w popularyzacji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Strażacki trud” otrzymała Mariola Twaróg Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.
Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Potoku z programem artystycznym oraz Szkółka Wokalna działająca przy GOK w Jedliczu.