Gigantyczna Palma Wielkanocna- konkurs

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły i świetlice opiekuńczo-wychowawcze z Gminy Jedlicze do udziału w konkursie na „Gigantyczną Palmę Wielkanocną”.

„Gigantyczna Palma Wielkanocna”

1.Konkurs przeznaczony jest dla:
– przedszkoli
– uczniów klas I- III Szkół Podstawowych z Gminy Jedlicze
– uczniów klas IV- VIII Szkół Podstawowych z Gminy Jedlicze
– świetlic opiekuńczo- wychowawczych z Gminy Jedlicze

2. W konkursie może wziąć udział tylko jedna palma reprezentująca daną klasę lub grupę w przypadku świetlic, wykonana samodzielnie przez uczniów z dowolnego materiału, bez użycia gotowych elementów dekoracyjnych.

3. Udział w konkursie należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu telefonicznie 13 43-520-81 do dnia 15.03. 2021 r.

4. Kryteria oceny:

oryginalność pomysłu
staranność wykonania
efekt estetyczny

5. Prace należy dostarczyć zaopatrzone w następujące informacje: klasa, szkoła, opiekun (zamieszczone na kartce trwale umocowanej do palmy) do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu ul. Tokarskich 22 w dniu 24 marca (środa) w godz. 7 – 15.
Ocena prac 25 marca (czwartek) godz.8.00.

6. Rozdanie nagród odbędzie się 27 marca (sobota) 2021 r. o godz. 12.00 podczas trwania Kiermaszu Wielkanocnego.

zapraszamy do udziału

 

x Udział w konkursie równoczesny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).