Gigantyczna Palma Wielkanocna- konkurs

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły i świetlice opiekuńczo-wychowawcze z Gminy Jedlicze do udziału w konkursie na „Gigantyczną Palmę Wielkanocną”.

„Gigantyczna Palma Wielkanocna”

1.Konkurs przeznaczony jest dla:
– przedszkoli
– uczniów klas I- III Szkół Podstawowych z Gminy Jedlicze
– uczniów klas IV- VIII Szkół Podstawowych z Gminy Jedlicze
– uczniów klas III Gimnazjum z Gminy Jedlicze
– świetlic opiekuńczo- wychowawczych z Gminy Jedlicze

2. W konkursie może wziąć udział tylko jedna palma reprezentująca daną klasę lub grupę w przypadku świetlic, wykonana samodzielnie przez uczniów z dowolnego materiału, bez użycia gotowych elementów dekoracyjnych.

3. Udział w konkursie należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu telefonicznie 13 43-520-81 do dnia 29.03. 2019 r.

4. Kryteria oceny:

oryginalność pomysłu
staranność wykonania
efekt estetyczny

5. Prace dostarczamy zaopatrzone w następujące informacje: klasa, szkoła, opiekun (zamieszczone na kartce trwale umocowanej do palmy) do sali Urzędu Gminy w dniu 10 kwietnia (środa) w godz. 7 – 15.

6. Rozdanie nagród odbędzie się 13 kwietnia (sobota) 2019 r. o godz. 11.00 podczas trwania Kiermaszu Wielkanocnego w sali Urzędu Gminy Jedlicze.

zapraszamy do udziału

 

x Udział w konkursie równoczesny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr. 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)