Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Chorkówce

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce zaprasza do udziału w Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.

REGULAMIN

FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

 

  1. Założenia:

– rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

– wprowadzanie w świat kultury,

– rozwijanie postawy ciekawości, otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur,

– wzajemna wymiana doświadczeń,

 

  1. Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce – główny organizator

Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Krośnie, które również będzie    fundatorem nagród rzeczowych dla laureatów festiwalu.

 

  1. Termin

       Konkurs odbędzie się 10 maja 2017 r. o godz. 900 .

Szczegółowe informacje w tym zakresie będzie można uzyskać pod numerem telefonu:

(013) 43 141 20, 693696377 oraz na stronie internetowej: www.gok.chorkowka.pl po 8 maja 2017r.

 

 

  1. Miejsce:

       Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce lub doręczyć do dnia 5 maja 2017 r.

 

  1. Postanowienia szczegółowe:

– uczestnicy pod opieką nauczyciela, instruktora przygotowują piosenki w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim lub innym. Każdy wykonawca przygotowuje jedną piosenkę w jednym języku. Organizator dopuszcza występ w kategorii solista, duet, zespół max (do 6 osób). Placówka oświatowa lub kulturalna może wytypować maksymalnie 3 prezentacje we wszystkich kategoriach wiekowych.

–  można korzystać z podkładów muzycznych lub akompaniatora,

– komisja konkursowa dokona oceny prezentacji utworów w kategoriach: Szkoły Podstawowe (kl. I – III), Podstawowe (kl. IV – VI), Gimnazja.

 

  1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniać będzie:

– warunki głosowe wykonawcy (ów),

– właściwe opanowanie języka,

– ewentualną oprawę artystyczną prezentacji utworu,

– ogólny wyraz artystyczny,

– organizator zaproponuje wyróżnionym osobom udział i występ w różnego

rodzaju   piknikach, festynach, imprezach kulturalnych na różnych szczeblach

 

7.Organizatorzy nie zapewniają środka transportu uczestnikom konkursu, przewidują  natomiast nagrody i wyróżnienia według postanowień komisji konkursowej.

Karta zgłoszenia