Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

W najbliższy piątek o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbędzie się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Jej celem jest zdiagnozowanie problemów związanych z bezpieczeństwem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin Jedlicze i Wojaszówka do udziału w spotkaniu z jedlickimi policjantami.

Komisariat Policji w Jedliczu zaprasza mieszkańców gmin Jedlicze i Wojaszówka do wzięcia udziału w debacie społecznej pt.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata ma za zadanie wypracowanie form oraz sposobów działania służb porządkowych w celu zwiększenia ochrony oraz bezpieczeństwa mieszkańców gmin Jedlicze i Wojaszówka. Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul.Tokarskich 22 w Jedliczu.

Planowany porządek spotkania:
– powitanie uczestników debaty przez Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie mł.insp. Leszka Buryłę,
– Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Jedlicze – kom. Mariusz Gałązka Komendant Komisariatu Policji w Jedliczu,
– Idee funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – asp.sztab. Marcin Wilgucki, Asystent Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Jedliczu,
– Działania profilaktyczne jedlickiej Policji – asp.sztab. Marcin Krężel, Specjalista Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Jedliczu,
– Odtwarzanie posterunków Policji na terenie województwa podkarpackiego – st.asp. Stanisław Hendzel, Asystent Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Jedliczu,
– Bezpieczny senior – st.asp. Stanisław Hendzel, Asystent Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Jedliczu,
– Cyberbezpieczeństwo – asp.sztab. Jerzy Barczentewicz, Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,
– dyskusja, przedstawienie problemów, pytania,
– przedstawienie głównych problemów wynikających z dyskusji, wskazanie zadań dla poszczególnych podmiotów, w tym przedstawienie uczestnikom źródeł i formy informacji zwrotnej na temat realizacji wniosków z debaty,
– przekazanie informacji o debacie zwrotnej (ewaluacyjnej),
– czas na wypełnienie ankiet,
– zakończenie debaty.