Darmowe kursy językowe finansowane z UE

Zapraszamy na bezpłatne kursy językowe finansowane przez UE dla mieszkańców woj. podkarpackiego.

Kurs języka niemieckiego:

Wytyczne dotyczące uczestników:

 • wiek 25 lat i więcej
 • posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne, do średniego włącznie (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 • uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego
 • Należą do min. jednej z wymienionych grup:
 • pozostają bez zatrudnienia co najmniej przez 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • są osobami niepełnosprawnymi
 • są osobami wchodzącymi na rynek pracy oraz powracającymi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka

W ramach projektu oferowany jest bezpłatny Kurs języka niemieckiego 240 godzin na poziomie A1 i A2 podzielony na 4 moduły po 60h lekcyjnych.

Kurs języka angielskiego:

Wytyczne dotyczące uczestników:

 • posiadają 25 lat i więcej
 • posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne, do średniego włącznie (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 • pozostają bez zatrudnienia co najmniej przez 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (mogą być osobami niepełnosprawnymi)
 • są z własnej inicjatywy zainteresowani zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych
 • uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego

W ramach projektu oferowany jest bezpłatny Kurs języka angielskiego 120 godzin na poziomie A1 i A2 podzielony na 2 moduły po 60h lekcyjnych.

W obu projektach uczestnicy zaczynają kurs na poziomie A1, a kończą na poziomie A2. Przewidujemy zajęcia od 2 do 5 razy w tygodniu po 2-4 godzin lekcyjnych, w godzinach dopasowanych do potrzeb uczestników.
Uczestnicy przystępują do egzaminu certyfikującego TELC na poziomie A.

Organizator zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne (podręczniki, notesy) oraz wodę dla uczestników.